НОВИ ИЗИСКВАНИЯ

тактилни етикети

Новият закон за храните регламентира онлайн продажбата на продукти, стана ясно при представянето на проекта в агроминистерството. Въвежда се понятието "доставчик на услуги" за сайтовете, които предлагат храни по интернет, предаде БТА.
Нови изисквания се въвеждат за предлагането на месо в магазините.
Проектът предвижда при предлагане на охладеното, предварително неопаковано месо то да се поставя на витрината с надпис за вида му. Изрично трябва да бъде посочено и понятието "охладено", страна на произход или място на произход, дата на месодобив и срок на годност.
Осем пъти се увеличава санкцията при използване в нарушение на добавки, ароматизанти и разтворители, които се влагат в производството на храни.
Повишават се и санкциите за нарушения на разпоредбите в законодателството по безопасност на храните. Санкцията за производство или търговия в нерегистриран обект по действащия Закон за храните е глоба от 1500 до 2000 лева. При повторно извършване на нарушението глобата е от 2000 до 4500 лева.
В проекта за нов закон се предвижда глоба от 2000 до 4000 лева. Ако нарушението е извършено от бизнес оператор, санкцията е от 4000 до 6000 лева. Ако лицето извършва повторно нарушение, след като е имало влязло в сила наказателно постановление, в срок три години от влизането му в сила глобата или имуществената санкция е в троен размер, посочиха от МЗХ.
Проектът на Закон за храните забранява пускането на пазара на храни, които не са безопасни или представляват измама, което е нова стъпка в закона, обясни Илиян Костов - експерт от агроминистерството.
Проектът доразвива изискванията за етикетиране, опаковане и реклама, според които информацията за предлаганите храни трябва да бъде на български език.
В новия закон се въвеждат се процедури, които дават възможност на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) да проследява движението на пратките, които идват от съответните преработвателни предприятия или търговски обекти.
За първи път се регламентира редът за извършване на хранително банкиране и безвъзмездно предоставяне на храни. Обектите за хранително банкиране ще се регистрират по реда на Закона за храните, а контролът ще се осъществява от БАБХ.
Описват се условията за пускане на пазара на храни със специално предназначение и хранителни добавки или храна за употреба при интензивно мускулно натоварване.
Новият закон трябва да доведе до много по-висока сигурност и доверие на потребителя за храните, които консумира.
Законът въвежда нови санкции, а старите се увеличават от два до осем пъти, заяви министърът на земеделието Десислава Танева при представянето на проекта.
Тя посочи, че се въвеждат изисквания за транспортните средства, които превозват храни.
Ще бъде създаден Национален съвет по храните с присъствието на всички браншови организации, отбеляза Танева.По-добра четливост на информацията върху етикетите. Посочване на страната или мястото на произход на месото.
Отличително оформление на алергенните съставки в продукта (ако има такива). Това са част от новите изисквания към етикетирането на храни, които влизат в сила от 13 декември тази година. Те произтичат от европейския регламент 1169, приет през 2011 г.
http://www.org-bg.net/docs/R1169.pdf
За да спре практиката с нечитаеми заради микроскопичния им размер текстове върху етикетите, регламентът изисква шрифтът на задължителната за оповестяване информация да е с големина не по-малко 1.2 мм или 0.9 мм, ако площта на най-широката повърхност е по-малка от 80 кв. см.
Върху етикета на Месните продукти е задължително да се посочи:
- ако е добавен протеин от друго месо; ако водата е повече от 5% и ако продуктът представлява т.нар. формовано месо (от смесени парчета месо);
- датата на замразяването (за месо, месни разфасовки и необработени риба и морски дарове). "Ако продуктът е бил замразяван няколкократно, се посочва датата на първото замразяване", обясни адвокат Елена Тодорова от правна кантора Schoenherr;
- процентното съдържание на мазнини и съотношението между месен протеин и колаген при етикетирането на мляно месо;
- ако обвивките на колбасите не са ядливи;
- страната или мястото на произход на свинско, овче, козе и птиче месо във всичките му разновидности - прясно, охладено или замразено. "Досега това беше задължително само за говеждото месо", уточнява адвокат Елена Тодорова.
Нови изисквания има и към
Съставките на хранителните продукти
- Ако съставката е наноматериал, думата "нано" се изписва задължително.
- Е-та се изписват с техните популярни наименования, а не с букви и цифри - например вместо Е 300 - витамин С.
- При растителните мазнини задължително се посочва източникът им.
- Обозначава се, ако растителната мазнина е претърпяла изцяло или частично процес на хидрогенизиране.
На етикета задължително трябва да бъдат описани и съдържащите се алергени, които са изброени в специално приложение на регламента. Те се вписват в списъка на съставките, а ако такъв липсва – в отделен списък. Изписването трябва да бъде направено по ясно различим и открояващ се начин, като производителят решава как точно да стане това - с различен цвят или подчертано например, пояснява Елена Тодорова.
На етикета задължително се изписват и особените условия за съхранение на "отворения" вече продукт – досега тази информация се посочваше доброволно.
Изискванията за задължителна информация се отнасят и за храната, която не е предварително опакована, както и за храната в заведенията за обществено хранене, при доставки вкъщи и при кетъринг. Това означава, че от 14 декември би трябвало да е известно например къде е отгледано и как е заклано животното, чието месо се сервира в ресторанта.
Кой е отговорен
Отговорността за точното и съобразно с изискванията етикетиране се носи от този, под чието име или фирма хранителният продукт се търгува на пазара, е записано в регламента.
Това означава, че е допустимо на етикетите да пише: "Произведено за...", без да се посочва името на производителя, което е практика при собствените марки на веригите например. И сега действащата Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните позволява това. Обозначаването по този начин е изцяло в унисон и със Закона за защита на потребителите, уточняват експертите от адвокатската кантора Schoenherr.
Според тях целта на този тип обозначаване е да "скъси" възможността за обратна връзка между потребителя и производителя. В условията на единен общ европейски пазар, особено когато става дума за бързооборотни стоки като храните, за потребителя е много по-лесно да си потърси правата, влизайки в контакт с местния дистрибутор или със съседния филиал на търговска верига, отколкото да търси самия производител, който може да работи на другия край на континента например, поясняват от Schoenherr.
Ако операторът не е предприятие от държава членка, отговорността се носи от вносителя. Ако етикетът е изменен и допълнен, отговорен за информацията е този, който го е изменил или допълнил, уточни адвокат Тодорова. Тези, които са в началото на веригата, са задължени да предоставят достатъчно информация на продаващите по-нататък, дори когато продуктът не е предвиден да достигне до краен потребител.
Задължителни данни за храните
- Наименование
- Списък на съставките
- Съставки, причиняващи алергии или непоносимост
- Количество и категория на съставките
- Нетно количество на храната
- Срок на минимална трайност или срок на годност
- Специални условия за съхранение и/или за употреба
- Търговско наименование и адрес на стопанския субект
- Страна на произход или място на произход
- Указания за употреба
- Действително обемно съдържание на алкохол
- Със захар (и) и подсладител(и)
- Съдържа аспартам (източник на фениланин)
- Хранителна стойност (влиза в сила след 13 декември 2016 г.)

При етикетирането на храната е необходимо да се изписват данни за наименованието, под което храната се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, количествено съдържание на генетично модифицирани организми и уникалния им код, срокът на трайност на храната и условията, при които трябва да се съхранява, нетното количество на предварително опакованите в отсъствие на потребителя храни, име/ фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето, което пуска храната на пазара, държавата на произход при храни от внос, маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната, указания за употреба, ако е необходимо, както и действителното обемно алкохолно съдържание за напитки, съдържащи повече от 1,2 % vol.

Снимки:

Овер Принтери
принтери за фолиа
300 dpi Over Printer
етикети
баркод етикети

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook