НОВИ ИЗИСКВАНИЯ
21.04.2020

нови етикети

По-добра четливост на информацията върху етикетите. Посочване на страната или мястото на

произход на месото. Отличително оформление на алергенните съставки в продукта (ако има

такива). Това са част от новите изисквания към етикетирането на храни, които влизат в сила от

13 декември тази година. Те произтичат от европейския регламент 1169, приет през 2011 г.

http://www.org-bg.net/docs/R1169.pdf

За да спре практиката с нечитаеми заради микроскопичния им размер текстове върху

етикетите, регламентът изисква шрифтът на задължителната за оповестяване информация да е

с големина не по-малко 1.2 мм или 0.9 мм, ако площта на най-широката повърхност е по-малка

от 80 кв. см.

Върху етикета на

Месните продукти

е задължително да се посочи:

- ако е добавен протеин от друго месо; ако водата е повече от 5% и ако продуктът

представлява т.нар. формовано месо (от смесени парчета месо);

- датата на замразяването (за месо, месни разфасовки и необработени риба и морски

дарове). "Ако продуктът е бил замразяван неколкократно, се посочва датата на първото

замразяване", обясни адвокат Елена Тодорова от правна кантора Schoenherr;

- процентното съдържание на мазнини и съотношението между месен протеин и колаген при

етикетирането на мляно месо;

- ако обвивките на колбасите не са ядливи;

- страната или мястото на произход на свинско, овче, козе и птиче месо във всичките му

разновидности - прясно, охладено или замразено. "Досега това беше задължително само за

говеждото месо", уточнява адвокат Елена Тодорова.

Нови изисквания има и към

Съставките на хранителните продукти

- Ако съставката е наноматериал, думата "нано" се изписва задължително.

- Е-та се изписват с техните популярни наименования, а не с букви и цифри - например вместо

Е 300 - витамин С.

- При растителните мазнини задължително се посочва източникът им.

- Обозначава се, ако растителната мазнина е претърпяла изцяло или частично процес на

хидрогенизиране.

На етикета задължително трябва да бъдат описани и съдържащите се алергени, които са

изброени в специално приложение на регламента. Те се вписват в списъка на съставките, а ако

такъв липсва – в отделен списък. Изписването трябва да бъде направено по ясно различим и

открояващ се начин, като производителят решава как точно да стане това - с различен цвят

или подчертано например, пояснява Елена Тодорова.

На етикета задължително се изписват и особените условия за съхранение на "отворения" вече

продукт – досега тази информация се посочваше доброволно.

Изискванията за задължителна информация се отнасят и за храната, която не е предварително

опакована, както и за храната в заведенията за обществено хранене, при доставки вкъщи и при

кетъринг. Това означава, че от 14 декември би трябвало да е известно например къде е

отгледано и как е заклано животното, чието месо се сервира в ресторанта.

Кой е отговорен

Отговорността за точното и съобразно с изискванията етикетиране се носи от този, под чието

име или фирма хранителният продукт се търгува на пазара, е записано в регламента.

Това означава, че е допустимо на етикетите да пише: "Произведено за...", без да се посочва

името на производителя, което е практика при собствените марки на веригите например. И сега

действащата Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните позволява

това. Обозначаването по този начин е изцяло в унисон и със Закона за защита на

потребителите, уточняват експертите от адвокатската кантора Schoenherr.

Според тях целта на този тип обозначаване е да "скъси" възможността за обратна връзка между

потребителя и производителя. В условията на единен общ европейски пазар, особено когато

става дума за бързооборотни стоки като храните, за потребителя е много по-лесно да си

потърси правата, влизайки в контакт с местния дистрибутор или със съседния филиал на

търговска верига, отколкото да търси самия производител, който може да работи на другия

край на континента например, поясняват от Schoenherr.

Ако операторът не е предприятие от държава членка, отговорността се носи от вносителя. Ако

етикетът е изменен и допълнен, отговорен за информацията е този, който го е изменил или

допълнил, уточни адвокат Тодорова. Тези, които са в началото на веригата, са задължени да

предоставят достатъчно информация на продаващите по-нататък, дори когато продуктът не е

предвиден да достигне до краен потребител.

Задължителни данни за храните

- Наименование

- Списък на съставките

- Съставки, причиняващи алергии или непоносимост

- Количество и категория на съставките

- Нетно количество на храната

- Срок на минимална трайност или срок на годност

- Специални условия за съхранение и/или за употреба

- Търговско наименование и адрес на стопанския субект

- Страна на произход или място на произход

- Указания за употреба

- Действително обемно съдържание на алкохол

- Със захар (и) и подсладител(и)

- Съдържа аспартам (източник на фениланин)

- Хранителна стойност (влиза в сила след 13 декември 2016 г.)

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg