Какви са изискванията за етикетирането?
27.04.2020

Какви са изискванията за етикетирането? - ЕТИКЕТИ


1. Етикетите главно трябва да са достъпни, лесни за отличаване, четливи и да не са подвеждащи

Те трябва да се отпечатват на всички официални езици на държавата, където стоката или услугата се продава.

Освен това, етикетирането не трябва да бъде представено по такъв начин, че да изглежда сякаш стоката носи знак за качество, каквото няма всъщност. Обаче, важно е да се знае, че някои производители използват символи, които изглеждат като знаци за качество.

Етикетите на стоките обикновено показват:

• наименованието на стоката;

• името и адреса на производителя и на вносителя, ако стоката е внос;

• теглото (ако е необходимо), вида на стоката, срока на годност, условията за съхранението й и указанията за употреба, ако е необходимо.
2. Допълнителни изисквания за особен вид стоки

► а) Хранителни стоки

Освен изискванията, изброени по-горе, за определени храни са необходими етикети с информация като:

• количеството на изброените съставки в низходящ ред;

• теглото на една опаковка или броя на стоките в пакета;

• срока на годност - „годно до” или „да се използва до” определена дата;

• указания за съхранение (например, щом се разопакова, да се държи в хладилник);

• място на произход и

• процентното съдържание на алкохол в стоката.

► б) Лекарства в хуманната медицина

Важно е за всички външни опаковки да показват всякаква информация, която е необходима за правилно прилагане на лекарството, включително пълни съвети за безопасност относно лекарството.

Външната опаковка, също така, трябва да посочва информация относно:

• вида на лекарството;

• състав, включително активни съставки, дозировката за една таблетка;

• съдържанието по тегло, обем или бройки в една доза;

• правилния метод за прилагане и употребата му до определената дата.

Също така трябва да бъде дадена информация относно терапевтичните индикации и противопоказанията, всякакви подходящи предпазни мерки, странични ефекти и отделни предупредителни знаци.

► в) Опасни стоки

Тези стоки са обект на регулиране от специални закони, които поставят някои по-строги изисквания.

Етикетът задължително трябва да съдържа информация относно наименованието на съставката, съдържаща се в опаковката, произхода на стоката, описание на отделните рискове, произтичащи от употребата на стоката.

Също така, трябва да се означат различни символи за опасност, отпечатани в черно на оранжева основа – те са идентични в целия Европейски съюз.

Примери: Токсично (отровно) Запалително Корозивно Опасност

► г) Други стоки

При широка гама от стоки съществува изискване етикетът да съдържа точно определена информация относно конкретната стока, като например:

• Етикетите на козметичните продукти - всичките им съставки. Поради малкия размер на опаковката на такива стоки, списъкът със съставките често се публикува като книжка (в книжен формат) и се предоставя на клиентите при поискване.

• Етикетите на стоките от текстил трябва да посочват състава на преждата (на конците).

• Етикетите на домакинските уреди трябва да съдържат информация относно консумацията на енергия (етикетиране за енергията).

• При новите леки автомобили трябва да се посочва консумацията на гориво и излъчването на СО2 (етикет за СО2).

• Етикетите на обувките трябва да дават информация за това, от какви материали са направени подметката, външната част и хастара.


За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg