Новини

Как да прочетет Е-то в Етикета

30.04.2020

Как да четем етикетите Да видим какво съдържат предпочитаните от нас продукти и как правилно да четем етикетите. Да напомним,че подреждането на добавките върху етикета зависи от количеството им в хранителния продукт.( или процентно съдържание). Натуралните кисели млека(без плодове, без захар, без подсладители) не съдържат теоретично добавки. Това не е така при млеката с плодове, които изискват добавки такива като: • консерванти за плодовете • аромати за подсилване вкуса на плода • оцветител за да се подсили цвета на плода За диетичните млека трябва...

The HISTORY OF LABEL' S

27.04.2020

The history of labels The first known label appeared around the year 1700, and was used to label small medical containers. During the 18th century every respectable winery had printed wine labels. All labels were printed on handmade paper by a wooden press, and glued to the product. This was extremely time consuming, but in 1798 two inventions made label production more efficient – the paper machine and the principle of lithography. From the 1830s labels of many materials were used on a variation of products. From 1850 to 1860 color printing was improved...

Какви са изискванията за етикетирането?

27.04.2020

1. Етикетите главно трябва да са достъпни, лесни за отличаване, четливи и да не са подвеждащи Те трябва да се отпечатват на всички официални езици на държавата, където стоката или услугата се продава. Освен това, етикетирането не трябва да бъде представено по такъв начин, че да изглежда сякаш стоката носи знак за качество, каквото няма всъщност. Обаче, важно е да се знае, че някои производители използват символи, които изглеждат като знаци за качество. Етикетите на стоките обикновено показват: • наименованието на стоката; • името и адреса на...

НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

26.04.2020

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ В сила от 29.07.2001 г. Приета с ПМС № 136 от 19.07.2000 г. Обн. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) С наредбата се определят изискванията за етикетирането и...

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ

21.04.2020

По-добра четливост на информацията върху етикетите. Посочване на страната или мястото на произход на месото. Отличително оформление на алергенните съставки в продукта (ако има такива). Това са част от новите изисквания към етикетирането на храни, които влизат в сила от 13 декември тази година. Те произтичат от европейския регламент 1169, приет през 2011 г. http://www.org-bg.net/docs/R1169.pdf За да спре практиката с нечитаеми заради микроскопичния им размер текстове върху етикетите, регламентът изисква шрифтът на задължителната за оповестяване информация да е...

Триизмерен печат - ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД

10.11.2016

Триизмерен печат Триизмерният печат или 3D печат е съвременна технология за печат (изработка) на триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят последователни слоеве от материала, така че да оформят искания предмет. В този смисъл триизмерният печат е коренно различен от традиционните техники, при които за оформяне на искания предмет обикновено се отнема материал (например рязане и струговане)[1]. Триизмерният печат се основава на цифрови технологии. Първият работещ триизмерен принтер е създаден...

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook