Новини

The HISTORY OF LABEL' S

08.05.2015

the GOOD LABELing, or why WE can SELL. This is the story of labeling, advertising, marking and coding products.  /only real facts translate official in english from "the HYSTORY OF LABEL' S" by YanevPrint LTD / About the company and their type of advertise you can read in the second section. ***or in the name of the picture you can see their webpage. /is need to be translated by the browser - no problems with the webpage /  commercial offering, or political oand ideological support.   A little bit of HISTORY Tag trading The label...

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ

15.01.2015

По-добра четливост на информацията върху етикетите. Посочване на страната или мястото на   произход на месото. Отличително оформление на алергенните съставки в продукта (ако има    такива). Това са част от новите изисквания към етикетирането на храни, които влизат в сила от    13 декември тази година. Те произтичат от европейския регламент 1169, приет през 2011 г.   http://www.org-bg.net/docs/R1169.pdf   За да спре практиката с нечитаеми заради микроскопичния им размер текстове върху   ...

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

13.12.2014

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Глава втора. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Глава втора. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Раздел I. Общо задължение за предоставяне на информация Чл. 4. Търговецът е длъжен да предостави на потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя избор, която включва: 1. всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава,...

09.12.2014

Работно време по коледните празници   Коледа наближава с неповторимото си настроение! Подготвяйки се за предстоящите празници, бихме искали да Ви уведомим за графика на работа на ЯНЕВ ПРИНТ ООД през Коледните и Новогодишни празнични дни: Производството ще почива в периода 23.12. - 03.01.2015 г. Крайният срок за подаване на поръчки за производство, които искате да бъдат доставени преди празниците, е 14.12.2014г. Приетите след тази дата поръчки ще бъдат изпълнени след подновяване на работата на 06.01.2015г. Склад и отдел „Обслужване на...

Кога е по-добре да се разделим

05.12.2014

Кога е по-добре да се разделим     Когато човек е във връзка или брак е трудно да погледне отстрани с критично око на отношенията. Все нещо се случва от общото ежедневие, все нещо разсейва и отново поемаме в рутината. Или поглеждаш назад с носталгия, измерваш извървения път, общите преживявания, децата, трудностите и решаваш отново да дадеш втори шанс, не непременно точно на него, а на семейството ви, на всичко това, което сте заедно.   Да осъзнаеш, че не си щастлив с някого хич не е лесно, обикновено трябва да се случи нещо, което да ти...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 605/2014 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2014 година за изменение

18.11.2014

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 605/2014 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2014 година за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за...

http://www.kotlenkamak.bg/56.html
http://www.shop.etiket.bg/
http://kotlenkamak.bg/26.html

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8   
Телефон: 052 643828       
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg
web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook