Новини

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ

18.04.2013

  НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ В сила от 31.08.2010 г.  Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г.  Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010 г.  Глава първа.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят:  1. редът и начинът за класифициране на химични вещества и смеси;  2. изискванията за опаковане и етикетиране на опасни химични вещества и смеси;  3. изискванията за опаковане и етикетиране на химични смеси, които не са класифицирани като...

Етикетиране, представяне и реклама на хранителните продукти

18.04.2013

  Предварително опакованите хранителни продукти трябва да отговарят на правилата относно етикетирането, представянето и рекламата за тях. Тези правила са съгласувани на ниво Европейски съюз (ЕС), за да дадат възможност на европейските потребители да направят своя информиран избор, както и да се премахнат бариерите за свободното движение на храни и условията на нелоялна конкуренция. АКТ Директива   2000/13/ЕО   на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки...

Какви са изискванията за етикетирането?

18.04.2013

  1. Етикетите главно трябва да са достъпни, лесни за отличаване, четливи и да не са подвеждащи Те трябва да се отпечатват на всички официални езици на държавата, където стоката или услугата се продава. Освен това, етикетирането не трябва да бъде представено по такъв начин, че да изглежда сякаш стоката носи знак за качество, каквото няма всъщност. Обаче, важно е да се знае, че някои производители използват символи, които изглеждат като знаци за качество. Етикетите на стоките обикновено показват: • наименованието на стоката; • името и...

Етични етикети

18.04.2013

В този раздел: Какво представлява един етичен етикет? Какви видове етични етикети съществуват? Илюстрация : Някои примери за етични етикети Допълнителна информация Всички системи за одобрение чрез етично етикетиране са доброволни, обаче, ако определени символи или лого се използват върху една стока, тя трябва да отговаря на критериите, установени от организацията, която дава разрешението за тяхната употреба. Пример за това би било логото „Честна търговия”. Ако определени правила относно етичното етикетиране бъдат нарушени,...

Сертифициране

18.04.2013

В този раздел: Ами, ако стандартите не съществуваха? Какво представлява сертификацията по ISO? Какви видове сертифициране има? Допълнителна информация Ами, ако стандартите не съществуваха? Ако нямаше стандарти, скоро щяхме да забележим. Стандартите имат огромен принос за повечето аспекти на нашия живот  – въпреки, че много често тяхното значение е незабележимо. Именно когато липсват стандарти, осъзнаваме нуждата от тях. Например, като продавачи или потребители на стоки, ние скоро забелязваме кога те са с лошо качество, кога...

непочтени и забранени търговски практики

18.04.2013

Някои търговци искат „да продадат на всяка цена” и използват съмнителни методи, за да извършат продажба. Обаче те не могат да направят нищо! Някои търговски практики са забранени. В този раздел: Забрана на непочтени търговски условия Кои са забранените търговски практики? Нелоялни търговски практики Допълнителна информация Забрана на непочтени търговски условия Един търговец не може да използва клаузи по договор, които създават очевиден дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителя. Такива...

http://www.kotlenkamak.bg/56.html
http://www.shop.etiket.bg/
http://kotlenkamak.bg/26.html

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8   
Телефон: 052 643828       
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg
web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook