< Назад

ТАКТИЛНИ ЗНАЦИ - ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ - ЯНЕВ ПРИНТ

ЯНЕВ ПРИНТ ПРОДАВА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ:

ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ и АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА: WWW.SHOP.ETIKET.BG

размери и видове с цени може да видите на нашият онлай магазин : WWW.SHOP.ETIKET.BG

ТАКТИЛНИТЕ /тактилни/ ИЛИ БРАЙЛОВИТЕ ЕТИКЕТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА !

   Татилния етикет , произведен от ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД е изработен от ПП(полипропилен ПРОЗРАЧЕН) + сито ПЕЧАТ , с  дебелина на покритие съобразени с EN ISO стандарт 11683 (приет 1997 г.), отнасящ се за изискванията към тактилните знаци за опасност, въведен като БДС EN ISO 11683:2003 г. 

 

Ясно различим при допир след поставянето му съгласно изискванията за етикиране с тактилни етикети - р. България, наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

 

Чл. 9. (1) Опаковките на опасните химични вещества, които се пускат на пазара за

 

масова употреба, трябва да отговарят на изискванията на чл. 8, както и на следните

 

изисквания:

 

1. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, която съдържа опасни химични

 

вещества и е етикетирана като "силно токсично", "токсично" или "корозивно", трябва

 

да е снабдена с приспособления за затваряне, които я правят недостъпна за деца, и да

 

има ясно маркиран тактилен знак за опасност;

 

2. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, която съдържа опасни химични

 

вещества и е етикетирана като "вредно", "изключително запалимо" или

 

"леснозапалимо", трябва да има ясно маркиран тактилен знак за опасност.

 

 

 

В сила от 31.08.2010 г. 

 

Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г. 

 

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010 г. 

 

 

 

ЗА ЯНЕВ ПРИНТ

 

ДЕЯН ЯНЕВ                                                      

 

/Ръководител търговска дейност/

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ

 

ЯНЕВ ПРИНТ

Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 5

 

Телефон: 052 643828       

Лице за контакти: Деян Янев

email: office@etiket.bg

email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg

web: www.shop.etiket.bg

Yanev Print.png

Снимки:

Брайлова азбука
ТАКТИЛНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ
задължителни тактилни знаци
задължителни знаци - предупредителни - тактилни
brailovi znaci - taktilni znaci
taktilen znak OVERPRINT
Тактилните знаци

Видео клипове:

http://www.kotlenkamak.bg/56.html
http://www.shop.etiket.bg/
http://kotlenkamak.bg/26.html

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8   
Телефон: 052 643828       
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg
web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook