< Назад

ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ

ЕТИКЕТИ – ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
ЕТИКЕТ – ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ
ЕТИКЕТ РЕЛЕФЕН – ПРЕДПАЗЕН ЕТИКЕТ


Тактилните етикети или етикети от брайлов тип етикети:
ТАКТИЛНИТЕ /тактилни/ ИЛИ БРАЙЛОВИТЕ ЕТИКЕТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА !

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКИРАНЕ С ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ - Р. БЪЛГАРИЯ /ОФИЦИАЛНИ ДАННИ/ - ЗАКОН + допълнения за  към тактилните знаци за опасност
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ
И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ


Брайлова азбука
Брайлова азбука се нарича тактилна система за писане и четене, използвана от слепите и слабовиждащите хора по света. Използва се в книги, менюта, документи, бутоните на асансьорите, валута, лекарства. Брайловите символи могат да се изписват на плоча с шило, като точките излизат релефни от другата страна на листа или с брайлова машина. Брайловите потребители могат да четат и от мониторите на компютрите и други електронни пособия, използвайки брайлов дисплей.Физически това представлява няколкоточков символ, издигнат в една клетка: „⠁⠃⠉⠙⠑“. В рамките на всяка една клетка, точките са организирани в позицията на две вертикални колони с по три точкови позиции, намиращи се една под друга, например „⠿“. Издигането на всяка точка може да се появи във всяка от шестте позиции. Ето как се образуват 63 възможни различни комбинации или по-точно 64, ако броим и клетката без нито една издигната точка, наречена интервал. Съгласно специално международно споразумение, символите могат да бъдат описани чрез именуването на позициите. Универсалното наричане на първите три подредени в лявата колонка една под друга са известни като първа, втора и трета във втората, дясна колонка, са четвърта, под нея — пета, а под нея — шеста. Например: първа — ляво горе, трета — ляво долу и четвърта — дясно горе, „⠍“ написани в една клетка, означават буквата „м“.
Отделните символи или думи се разграничават с празна клетка — интервал. Пунктуацията е представена от свой собствен набор от комбинации. Днес се използват различни комбинации от кодове в различните езици по света, а и не само, използват се и в различни области като математика или музика. Въпреки това шестте точки в едната брайлова клетка предлагат само 63 възможни различни, неповтарящи се комбинации. Ето защо много брайлови символи имат различно значение в зависимост от контекста. Пример: има едно съчетание от точки, поставянето на което показва, че следващият знак трябва да се чете като цифра, а не като буква. Буквата е „г“, пише се първа, втора, четвърта и пета „⠛“, ако обаче поставим пред нея цифрен знак, тя ще се прочете като цифрата „7“.
Една от възможностите е на плоча и шило. Шилото пробива дупчиците на листа, а малки килийки в плочата обособяват отделните клетки. Всяка комбинация се изписва на гърба на листа и излиза огледално на лицевата страна. Друг начин е писане със специална брайлова машина. Писането на машина е по-бързият и удобен начин, по-широко разпространен и практикуван. Тъй като при брайловото писане няма как да се изтрият ефективно символи при допускане на грешка, е прието тя да се зачерква с изписването на шесточия. При механичното напечатване на текстове с голям обем (учебници, книги), е възможно двустранното печатене на листа. Съществуват брайлови принтери за възпроизвеждане на текст от компютър директно. Друг източник на брайловите символи е брайловият дисплей. Той показва какво е изписано на монитора.


ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ и АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА: WWW.SHOP.ETIKET.BG

--------------------------------------------------------------------------------------

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Снимки:

ТАКТИЛЕН ЕТИКЕТ
TACTILE
брайлова азбука български
тактилни етикети
тактил
тактилен винен етикет
бъдещето 2015 закон тактил
тактилен 2015
тактилни и брайлови
брайл бъдеще 2015 - 2016
брайлово писмо - азбука
брайлови етикети - тактилни
етикет ТАКТИЛ
Опастност тактилен
допир етикет
етикет за мес за слепи хора
етикет за хора с увреждания - слепота - тактилни етикети
mesec mart

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook