< Назад

ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ

88 лв

ЕТИКЕТ , ЕТИКЕТИ , ETIKET , ETIKETI , LABEL , LABELS , текстилни етикети , фолийни ЕТИКЕТИ , ПЕЧАТ , специални самозалепващи етикети , хартиени ЕТИКЕТИ , ФОЛИЙНИ ЕТИКЕТИ , самозалепващи етикети , ПЕЧАТ НА ЕТИКЕТИ , специални самозалепващи етикети (стикери), ЕТИКЕТИРАНЕ , ОПАКОВКИ , печат на етикети за облекла , ПЕЧАТ НА ОПАКОВКИ , ПРИНТЕРИ , ПРИНТЕРИ ЗА ЕТИКЕТИ , ЕТИКЕТИ , ЕТИКЕТ , ПРОДАЖБА НА ЕТИКЕТИ , ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИКЕТИ , идентификация и проследяване на продукция , СКЕНЕРИ , ПРИНТЕРИ , ОПАКОВКИ , ЕТИКЕТИ ЗА ОПАКОВКИ , тактилен етикет, етикет, релефен етикет, етикети, предпазни етикети, сито лак

ЕТИКЕТИ – ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
ЕТИКЕТ – ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ
ЕТИКЕТ РЕЛЕФЕН – ПРЕДПАЗЕН ЕТИКЕТ

Тактилните етикети или етикети от брайлов тип етикети:
ТАКТИЛНИТЕ /тактилни/ ИЛИ БРАЙЛОВИТЕ ЕТИКЕТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА !
ЯНЕВ ПРИНТ ПРОДАВА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ:
ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ и АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА: WWW.SHOP.ETIKET.BG

ТАКТИЛНИТЕ /тактилни/ ИЛИ БРАЙЛОВИТЕ ЕТИКЕТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА !

Татилния етикет , произведен от ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД е изработен от ПП(полипропилен ПРОЗРАЧЕН) + сито ПЕЧАТ , с  дебелина на покритие съобразени с EN ISO стандарт 11683 (приет 1997 г.), отнасящ се за изискванията към тактилните знаци за опасност, въведен като БДС EN ISO 11683:2003 г. Ясно различим при допир след поставянето му съгласно изискванията за етикиране с тактилни етикети - р. България, наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.Чл. 9. (1) Опаковките на опасните химични вещества, които се пускат на пазара за масова употреба, трябва да отговарят на изискванията на чл. 8, както и на следните изисквания:

1. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, която съдържа опасни химични вещества и е етикетирана като "силно токсично", "токсично" или "корозивно", трябва да е снабдена с приспособления за затваряне, които я правят недостъпна за деца, и да има ясно маркиран тактилен знак за опасност;

2. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, която съдържа опасни химични вещества и е етикетирана като "вредно", "изключително запалимо" или "леснозапалимо", трябва да има ясно маркиран тактилен знак за опасност.

В сила от 31.08.2010 г. Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г. Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010 г.

ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ и АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА: WWW.SHOP.ETIKET.BG
--------------------------------------------------------------------------------------

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Снимки:

задължителни тактилни знаци
тактилни етикети
тактилен етикет

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook