< Назад

За Фирмата

ЗА НАС

Частна компания, основана през 1994 г. в Сан Себастиан, Гипзкоа, Испания, със седалище във Виласар де Мар, Барселона, Испания, където от самото начало поддържаме глобална стратегическа визия, която е предизвикала бърз растеж в международен план. Компанията вече има присъствие в повече от 50 страни чрез нашите офиси, сертифицирани дистрибутори и стратегически партньори.

Ние сме дефинирани от нашата страст към технологията, качеството и високите постижения, както и нашето желание да предложим на нашите клиенти решения за техните нужди в етикетирането, кодирането и маркирането.

ПАРТНЬОРИ

Работейки с тези изключителни компании, всички лидери в областта на индустриалните технологии, ние ви гарантираме споделен успех.

UBS и нейните партньори работят за обща цел: да предлагат глобални решения, които отговарят на вашите нужди.

България: 

ЯНЕВ ПРИНТ

Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8

 

Телефон: 052 643828       

Лице за контакти: Деян Янев

email: office@etiket.bg

email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg

web: www.shop.etiket.bg.

 

СЕРТИФИКАЦИИ

UBS придава голямо значение на своите продукти: оборудване и услуги и поставя на първо място удовлетвореността на клиентите - това ни отличава от конкурентите ни. Този ключов бизнес принцип се превръща в постоянно подобряване на нашето оборудване.

Декларацията за съответствие на ЕО е писменото изявление и единствената декларация, изготвена от производителя, за да докаже изпълнението на изискванията на ЕС, отнасящи се до нашите продукти, носещи маркировката СЕ, която е произвела.

Благодарение на въвеждането на система за управление на качеството в съответствие със стандарта UNE-EN ISO 9001, United Barcode Systems демонстрира способността си да осигурява продукти или услуги, които отговарят на изискванията на клиента и приложимите разпоредби.

----

ABOUT US

A privately held company founded in 1994 in San Sebastián, Gipuzkoa, Spain  and headquartered in Vilassar de Mar, Barcelona, Spain, where from the start we have maintained a global strategic vision that has produced rapid international growth. The company now has a presence in more than 50 countries through our offices, certified distributors, and strategic partners.

We are defined by our passion for technology, quality, and excellence as well as our drive to offer our customers solutions for their needs in Labeling, Coding, and Marking.

PARTNERS

By working with these outstanding companies, all leaders in industrial technology, we guarantee you shared success.

UBS and its partners work toward a common goal: to offer global solutions that meet your needs

ulgaria:

YANEV PRINT

Address: Varna, 9002, Gen. Stoletov 8

 

The CE Declaration of Conformity is the written statement and the a single declaration drawn up by the manufacturer to demonstrate the fulfilment of the EU requirements relating to our products bearing the CE marking he has manufactured.

Thanks to the implementation of a Quality Management System in accordance with the standard UNE-EN ISO 9001, United Barcode Systems demonstrates its ability to consistently provide products or services that meet the requirements of the client and the applicable regulations.

CERTIFICATIONS

UBS attaches great importance to its products: equipment and services and puts on the first place  customer needs satisfaction – this what differentiate us from our competitors. This key business principle is turning into constant improvement  of our equipment performance.

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Снимки:

UBS BULGARIA
2 цветен принтер за печат - МАСТИЛЕНОСТРУЕН
2 цветен принтер за печат - МАСТИЛЕНОСТРУЕН
УВ мастилен принтер за печат тип - InkJet
Представител на UBS за Р.България
Поставяне на етикети
принтер и апликатор
Print & Apply
Принтер за кашони
Ув Принтер за Непорести повърхности
хартиени етикети на ролка
специални етикетни решения
Етикет - ПАНДЕЛКА
Мастила от UBS - Мастило за Мастиленоструен Принтер - Ink ECO

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook