< Назад

ПОДДРЪЖКА

С Labman предлагаме най-подходящия инструмент за управление и контрол на системата за маркиране, кодиране и маркиране на производствените линии, благодарение на удобния потребителски интерфейс, простото и модерно и мощно управление на комуникациите за обработка на данни.

Labman е разработен в уеб среда, за да се улесни достъпът от всяка платформа или ИТ устройство, което позволява локален или отдалечен достъп за управление и запитвания на всеки ред от производствения процес в реално време, включително исторически данни и статистика. 

Съобщенията, създадени от UBSDesigner, се управляват и изпращат от Labman към различните съоръжения на производствената линия. В същото време Labman комуникира DDBB или ERP / MES, за да взаимодейства двупосочно, като изпраща и получава данни от производствената линия.

Чрез Labman можем да идентифицираме различните продукти от различните линии и да управляваме печатните опашки, както и да интегрираме и централизираме тези данни в ERP / MES на клиента, за да създадем и генерираме всички етикети на всяка логистична единица И с цялата информация, която трябва да има за правилното съхранение, транспортиране и проследяване, следвайки препоръките и разпоредбите на GS1 International.

• Разработен в уеб среда.

• Свързване към всички системи за маркиране, кодиране и маркиране на UBS.

• Свързване към DDBB и ERP / MES.

• Свързване на OPC.

• Приятелски потребителски интерфейс.

• Многоезичен.

• Показване на съобщения.

• Връзка с външни периферни устройства (баркод скенери, básculas de pesaje и др.).

• Поддръжка за мобилни устройства, таблети, смартфони и др.

 

EN:

With Labman we offer the most suitable tool for managing and controlling the labeling, coding and marking system on the production lines, thanks to its friendly user interface, simple and modern and powerful communication management for treating data.

Labman has been developed on web environment in order to ease the access from any platform or IT device, allowing local or remote access for the management and queries of each line of the production process at real time, including historical data and statistics.

The messages created by the UBSDesigner are managed and sent by Labman to the different equipments of the production line. At the same time, Labman communicates the DDBB or the ERP/MES to interact bidirectionally, sending and receiving data from the production line.

Through Labman, we can identify the different products of the different lines, and manage the printing queues, as well as integrate and centralize these data on the ERP/MES of the customer, in order to create and generate all the labels of each logistic unit and with all the information that must have for its correct storage, transport and traceability, following the recommendations and regulations of the GS1 International.

 • Developed on web environment.

Connection to all the labeling, coding and marking systems of UBS.

Connection to DDBB and ERP/MES.

Connection OPC.

Friendly user interface.

Multilingual.

Message display.

Connection to external peripherals (barcode scanners, básculas de pesaje, etc).

Support for mobile devices, tablets, smartphones, etc.

 

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

 

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook