< Назад

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР

Баркод и етикет дизайн и редактиране софтуер, лесен за използване, WYSIWYG и многоезичен.

 

Разрешава конфигурацията на параметрите на линията:

• Фиксиран текст

• Баркод

• Дата / Час

• Водомери

• Снимки

• Правоъгълници / линии

 

Намаляване на вероятностите за грешки при редактиране и създаване на EAN 128 етикети, благодарение на съветника за генериране на баркодове.

 

Интегрираният Database Manager позволява да свържете списъка си с продукти и да създадете шаблон бързо, без да променяте формата за всяка промяна на продукта.

 

Освен това ще премахнете необходимостта от малки или средни количества етикети, билети или карти: отпечатайте ги, когато имате нужда от тях.

 

EN

Barcode and label design and editing software, easy to use, WYSIWYG and multilingual.

 

Permits line parameters configuration:

Fixed Text

Barcode

Date / Hour

Counters

Pictures

Rectangles / Lines

 

Reducing the error probabilities while editing and creating EAN 128 labels, thanks to a barcode generation wizard.

 

The integrated Database Manager allows connecting your list of products and designing a template quickly without changing the format for each product change.

 

Moreover, you will elimitate the need for small or medium-sized quantities of labels, tickets or cards: print them when you need them.

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook