< Назад

APL3500 - Апликатор за Палети - APL3000

СИСТЕМИ ЗА ПЕЧАТ И АПЛИКИРАНЕ НА КАШОНИ

PRYNT & APPLY

 

APL 3500 СЕРИЯ

Системи за автоматично отпечатване и нанасяне, технологично проектирани да отговарят на най-високите изисквания за етикетиране в реално време на производствени линии.

Автоматичните системи за етикетиране в реално време от серията APL3500 са разработени така, че да отговарят на най-строгите изисквания по отношение на надеждността, стабилността и съвместимостта с индустриалните стандарти, установени от GS1 International за опаковане:

 • Отгоре • Страница • Отпред

• Заден ъгъл • Двойна страна

 

Технологично проектирани да отговарят на новите изисквания за производствената линия, от гледна точка на висока скорост и висок производствен обем, APL 3500 Series може да отпечатва и прилага етикети с променливи данни, до 90 етикета / минута.

Серията APL 3500 се инсталира и интегрира лесно, като предлага широк обхват на свързване към всяка информационна или автоматизирана система чрез UBS Label CS® и UBS Labman® Software, които позволяват да управлявате и предавате данни към или от всяка ERP, MES, WMS или СУБД.

Серията APL 3500 отговаря на глобалните стандарти на GS1 за кодификация и проследяване с баркод ANSI и клас A и B в GTIN кодове.

• Автоматично печатане и поставяне в системи за етикетиране в реално време за всяка група опаковки (калъфи, опаковки, тави, торбички и т.н.).

• Горна, странична, предна, задна, ъглова и двойна страна.

• Скорост до 90 етикета / мин

• Изцяло изработени от анодизиран алуминий

• Технологично проектирани да отговарят на най-високите изисквания и най-високите производствени обеми.

• Компактен, солиден, надежден и съвместим с всякакъв печат на OEM на пазара.

• Отговаря на глобалните стандарти на GS1 за кодификация и проследяване с ANSI баркод печатане и клас A и B в GTIN кодове.

 

Технически характеристики

 

ПЕЧАТ със принтери по Ваш избор 

ZEBRA, SATO, DATAMAX ...

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕЧАТ

От 203 до 600 dpi (в зависимост от печатната машина и скоростта на печат)

ЕЗИК НА ЕТИКЕТИРАНЕ

До 90 етикета / мин (в зависимост от размерите на двигателя и размера на опаковката)

ЕЛЕМЕНТ РОЛ

Макс. Диаметър: до 400 мм

RIBBON ROLL

Макс. Дължина: 600 м (в зависимост от спецификациите на печатната машина)

ИНТЕРФЕЙС

Ethernet, USB, Wifi, RS232 в зависимост от печатния

Интерфейс I / O

3 I / O безплатни, разширяеми

DISPLAY

3,5 "сензорен екран

Тежест

APL: 40 кг (88.20 паунда) - Телескопична опора: 75 кг (165.3 паунда)

РАЗМЕРИ

APL: 391 x 675 x 515 мм (15.4 "x 26.5" x 20.3 ")

ЗАХРАНВАНЕ

110/240 vac.

Честота 50 до 60 Hz

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

От 5 ° C до 40 ° C (41 ° F до 104 ° F)

ВЛАЖНОСТ

Между 20% - 85% без кондензация

 

 

EN

CASE AND PACK PRINT & APPLY SYSTEMS

APL 3500 SERIES

Automatic Print & Apply Systems, technologically designed to meet the highest requirements of labeling in real time on production lines.

APL3500 Series Automatic Real-Time Labeling Systems, have been developed to meet the most strict requirements in terms of reliability, robustness and compatibility with industrial standards, established by the GS1 International for packaging:

• Top • Side • Front

• Rear • Corner • Double side

Technologically designed to meet the new production line requirements, in terms of high speed and high production volume APL 3500 Series can print and apply labels with variable data, up to 90 cases/minute.

APL 3500 Series are easy to install and integrate and offering a wide connectivity range to any IT or automatization system, through UBS Label CS® and UBS Labman® Software, that allow to manage and transmit data to or from any ERP, MES, WMS or DBMS.

APL 3500 Series meet the GS1 global standards of codification and traceability with ANSI barcode printing and grade A and B in GTIN codes.

• Automatic Print & Apply in real Time Labeling Systems, for any group packaging (cases, packs, trays, bags, etc.).

• Top, side, front, rear, corner and double side.

• Speed up to 90 labels/min

• Fully manufactured out of anodized aluminium

• Technologically designed to meet the highest requirements and highest production volumes.

• Compact, solid, reliable and compatible with any OEM print engine on the market.

• Meets GS1 global standards of codification and traceability with ANSI barcode printing and grade A and B in GTIN codes.

TECHNICAL FEATURES

PRINT ENGINE

ZEBRA, SATO, DATAMAX...

PRINTING RESOLUTION

From 203 up to 600 dpi (depending on print engine and printing speed)

LABELING SPEED

Up to 90 labels/min (depending on application engine and packaging dimensions)

LABEL ROLL

Max. diameter: up to 400 mm

RIBBON ROLL

Max. lenght: 600 m (depending on print engine specifications)

INTERFACE

Ethernet, USB, Wifi, RS232 depending on print engine

INTERFACE I/O

3 I/O free, expandable

DISPLAY

3.5” Touch Screen

WEIGHT

APL: 40kg (88.20 lb) - Thelescopic support: 75kg (165.3 lb)

DIMENSIONS

APL: 391 x 675 x 515 mm (15.4" x 26.5" x 20.3")

POWER SUPPLY

110/240 vac. 

Frequency 50 to 60 Hz

ENVIRONMENT

From 5ºC up to 40ºC (41ºF up to 104ºF)

HUMIDITY

Between 20% - 85% non-condensing

Because of our policy of continuous improvement, our products specifications are subject to change without notice. 

 

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Снимки:

apl3500

Видео клипове:

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook