< Назад

Мастиленоструен принтер APLINK UVX - InkJet принтер с UV Лампа - НЕПОРЕСТИ ПОВЪРХНОСТ

КЪДЕТО ДРУГИТЕ НЕ УСПЯВАТ, НИЕ УСПЕШНО СЕ НАЛАГАМЕ.

ВЪРХЪТ НА ВИСОКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ - InkJet принтер с UV Лампа 

APLINK UVX

UBS APLINK UVX е ВИСОКО-РАЗДЕЛИТЕЛНА МАСТИЛЕНОСТРУЙНА СИСТЕМА С ВГРАДЕНА UV LED ЛАМПА И Е РАЗРАБОТЕНА ДА ПЕЧАТА ДИРЕКТНО ВЪРХУ НЕПОРЕСТИ ПОВЪРХНОСТИ КАТО КАЛЪФИ, ТАВИ, ФИЛМИ И ДР.

APLINK UVX ВКЛЮЧВА ВГРАДЕНА LED ЛАМПА С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДИЗАЙН, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА UV МАСТИЛОТО ДА СЕ СУШИ НЕЗАБАВНО ЧРЕЗ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ.ПРОЕКТИРАН И ПРОИЗВЕДЕН ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЛОГА, СИМВОЛИ И 100% ЧЕТЛИВИ 1D / 2D БАРКОДА, СЪВМЕСТИМИ С GS1 СТАНДАРТИТЕ (GTIN13, GTIN14, G21-128, GS1 DATAMATRIX ...) ЗА ВТОРИЧНИ ОПАКОВКИ ОТ НЕПОРЬОЗНИ ПОВЪРХНОСТИ -ПОРЬОЗНИ КАЛЪФИ, КАРТОНЕНИ ТАВИ СЪС СТРЕЧ ФОЛИО И ПЛАСТМАСОВИ ТОРБИЧКИ И ДР.

ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ПЕЧАТАЩА ГЛАВА ОТ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯВА ПЕЧАТАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ДО ВИСОЧИНА ДО 72 ММ, С ВИСОК КОНТРАСТ, ИЗПОЛЗВАЙКИ МАСТИЛО, БАЗИРАНО НА UV LED, ПРИ РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ ДО 185Х720 DPI И СКОРОСТ ДО 110 МИН.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДУЛНИЯ СИ ДИЗАЙН, APLINK UVX ПОЗВОЛЯВА ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕБА НА 1 ДО 4 ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 8 "ЦВЕТЕН СЕНЗОРЕН КОНТРОЛЕР, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА НЕЗАВИСИМОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСЯКА ПЕЧАТАЩА ГЛАВА ЧРЕЗ ИНТУИТИВНИТЕ И ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИКОНИ.

БУТИЛКАТА ЗА МАСТИЛО БЕЗ НАЛЯГАНЕ СЪДЪРЖА UV МАСТИЛО, БАЗИРАНО НА LED. ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕН, БЕЗ ДА СЕ НАЛАГА ДА СПРЕТЕ ПРОЦЕСА НА ПЕЧАТ, КОЕТО НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ СПРЕ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЛИНИЯ, ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ КОНСУМАТИВИ.

ИНОВАТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ЗВУКА И СИСТЕМАТА ЗА НЕЗАБАВНО ВТВЪРДЯВАНЕ UV LED ОСИГУРЯВАТ НИСКА КОНСУМАЦИЯ И НАДЕЖДНА РАЗПЕЧАТКА И СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЧУДЕСЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПЕСТЕНЕ НА РАЗХОДИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЛИНИЯ.

APLINK UVX Е ЛЕСНА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ И ПРЕДЛАГА ШИРОКА ГАМА ОТ ВРЪЗКИ КЪМ ВСЯКА ИНФОРМАЦИОННА ИЛИ АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЧРЕЗ WYSIWYG UBS DESIGNER® И UBS LABMAN® SOFTWARE, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ КЪМ ИЛИ ОТ ВСЯКАКВИ ERP, MES, WMS ИЛИ DBMS .

ПРИНТЕРЪТ APLINK UVX МОЖЕ ДА РАБОТИ И В САМОСТОЯТЕЛЕН РЕЖИМ, КАТО КАЧВА СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗ USB УСТРОЙСТВО ИЛИ ETHERNET ВРЪЗКА.

• УНИКАЛНА СИСТЕМА ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ С UV LED

• НЕЗАБАВНО СУШЕНЕ

• ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧАТАЩА ГЛАВА ОТ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ

• МОДУЛЕН ДИЗАЙН С ПРОМЕНЛИВА ВИСОЧИНА И ДЪЛБОЧИНА

• НИСКА ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА

• 8 "ЦВЕТЕН СЕНЗОРЕН ЕКРАН С ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС

• СКОРОСТ НА ПЕЧАТ ДО 110 М / МИН (330 ФУТА / МИН)

• РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ ДО 185 X 720 DPI

• ВИСОЧИНА НА ОТПЕЧАТВАНЕ 72 ММ (2.83 ")

• ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПОРЬОЗНИ ПОВЪРХНОСТИ

• ETHERNET И USB СВЪРЗАНОСТ

• ИНТЕГРИРАН СИГНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИНТЕРА

• ПРОМЯНА В КОНСУМАЦИЯТА НА РЕЖИМ БЕЗ СПИРАНЕ

• 1 ДО 4 ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ

• ГРАФИЧЕН СОФТУЕР UBSDESIGNER®

• GS1 ОДОБРЯВА 100% ЧЕТЛИВИ БАРКОДА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАХРАНВАНЕ

110 / 240V 50-60HZ - 21 W (1 ПРИНТЕР) / 37 W (2 ПРИНТЕРА)

ВРЪЗКА

СТАНДАРТ, USB, ETHERNET, WIFI

ВИСОЧИНА

МИН. 515 ММ - МАКСИМУМ 1290 ММ (МИН. 1,7 ФУТА - МАКСИМУМ 4,2 ФУТА)

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

ОТ + 5 ° C ДО + 50 ° C (+ 41 ° F ДО + 122 ° F)

ВЛАЖНОСТ

ОТ 5% ДО 85% НЕКОНДЕНЗИРАНИ

ПОТРЕБИТЕЛНО

INK

UV LED МАСТИЛО

ЦВЯТ

ЧЕРНО, ЧЕРВЕНО, СИНЬО, ЗЕЛЕНО И ЖЪЛТО.

БУТИЛКА ЗА МАСТИНА

500 ML И 1000 ML МАСТИЛО ЗА МАСТИЛО

МАТЕРИАЛ ЗА ПЕЧАТ

ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЕ-ПОРЕСТИ СУБСТРАТИ

ФУНКЦИИ НА МОДУЛА ЗА ПЕЧАТ

ВИСОЧИНА

72 ММ (2.83 ИНЧА)

DROP VOLUME

35 PL

СКОРОСТ

ДО 110 M / MIN (361 FT / MIN)

РЕЗОЛЮЦИЯ (ВЕРТИКАЛНА / ХОРИЗОНТАЛНА)

185 DPI / ДО 720 DPI

СЛУЧАИ / СЕК

ДО 2 ОТПЕЧАТЪКА В СЕКУНДА

ДИСТАНЦИОННОСТ (МЕЖДУ ПЕЧАТ НА ГЛАВА И ПОДОБРЯВАНЕ)

МАКС 5 ММ (0.2 ")

БАРКОДОВЕ

GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417 И ДР.

ДАННИ

ФИКСИРАН ИЛИ ПРОМЕНЛИВ ТЕКСТ, ДАТИ, БРОЯЧИ, ФОРМУЛИ, ЛОГА, ИЗОБРАЖЕНИЯ ...

ПРИНТЕРНА ПОЗИЦИЯ И ПОСОКА

ПРАВИ, 90 ° ЪГЪЛ ИЛИ ПЪПНА ПОЗИЦИЯ.

СТРАНИЧНО ИЛИ ГОРНО ОТПЕЧАТВАНЕ.

ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ

ВЪНШЕН ЕНКОДЕР КОМПЛЕКТ, СВЕТЛИНЕН И АКУСТИЧЕН СИГНАЛ СИГНАЛ, КОМПЛЕКТ ЗА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА.

КОНТРОЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DISPLAY

8 "ПЪЛНОЦВЕТЕН СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ

КОНТРОЛ НА ГЛАВНИТЕ ГЛАВЕ

1 ДО 4 ПЕЧАТАНЕ НА ГЛАВИ

СЪВМЕСТИМОСТ

1 USB 2.0, 1 ETHERNET 10/100/1000 И WI-FI (ПО ИЗБОР)

ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТ НА СОФТУЕРА

UBSDESIGNER И UBSLABEL CS

 

EN

HIGH-RESOLUTION INKJET PRINTERS

APLINK UVX

UBS APLINK UVX High Resolution High Resolution Inkjet Printer , with integrated UV LED lamp, is developed to print directly on non-porous surfaces such as cases, trays, films, etc.

APLINK UVX incorporates an exclusive design integrated LED lamp allowing UV LED-based ink dry instantly by polimerization.

Designed and manufactured to print texts, images, logos, symbols and any 100% legible 1D/2D barcodes compatible with GS1 standards (GTIN13, GTIN14, G21-128, GS1 Datamatrix…) for secondary packages of non-porous surfaces, such as non-porous cases, cardboard trays with strech film and plastic bags, etc.4th generation piezo electric print head allows printing messages up to 72mm height, of high contrast, using UV LED-based ink, at resolutions up to 185x720 dpi and speed up to 110/min.

Thanks to its modular design, APLINK UVX allows simultaneous use of 1 to 4 printheads connected to a user-friendly 8” colored touch screen controller, that allows operating each printhead independently through its intuitive and easy-to-use icons.

The non-pressurized ink bottle contains UV LED-based ink. It can be replaced without having to stop the printing process, which avoids having to stop the production line to change the consumable.

The innovative temperature and drop volume control technology and UV LED instant curing system, ensures a low consumption and a reliable print out and it becomes a great tool for cost-saving on the production line.

APLINK UVX is easy to install and integrate and offering a wide connectivity range to any IT or automatization system, through WYSIWYG UBS Designer® and UBS Labman® Software, that allow to manage and transmit data to or from any ERP, MES, WMS or DBMS.APLINK UVX Printer can also work on standalone mode, uploading the messages through a USB drive or Ethernet connection. 

Unique UV LED curing system

Instant drying 

4th generation piezo electric print head

Modular design with variable height and depth

Low periodical maintenance

8” full color touch screen with graphic interface

Printing speed up to 110 m/min (330ft/min)

Resolution up to 185 x 720 dpi 

Printing height 72 mm (2.83")

Printing on any non-porous surface

Ethernet and USB connectivity

Printer status control integrated beacon

Non-stop mode consumable change

1 to 4 print heads

Graphic software UBSDesigner®

GS1 approved 100% readable barcodes

TECHNICAL FEATURES

POWER SUPPLY

110/240V 50-60Hz - 21 W (1 printer) / 37 W (2 printers)

CONNECTION

STANDALONE, USB, ETHERNET, WIFI

HEIGHT

Min. 515 mm - max 1290 mm (min 1,7 ft - max 4,2 ft)

ENVIRONMENT

From +5° C up to + 50°C (+41°F up to +122 °F)

HUMIDITY

From 5 % up to 85 % non-condensed

CONSUMABLE

INK

UV LED ink

COLORS

Black, red, blue, green and yellow.

INK BOTTLE

500 ml and 1000 ml ink Bottle

MATERIAL TO PRINT

All type of non-porous substrates

PRINTING MODULE FEATURES

HEIGHT

72 mm (2.83 in)

DROP VOLUME

35 pl

SPEED

Up to 110 m/min (361 ft/min)

RESOLUTION (VERTICAL/HORIZONTAL)

185 dpi / up to 720 dpi

CASES/SEC

Up to 2 prints per second

DISTANCE (BETWEEN PRINT HEAD AND SURFACE)

Max 5 mm (0.2”)

BARCODES

GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417, etc.

DATA

Fixed or variable text, dates, counters, formulas, logos, images...

PRINTHEAD POSITION & DIRECTION

Straight, 90° angle or umbilical position. 

Side or top printing.

OPTIONS & ACCESSORIES

External encoder kit, light and acoustic signal beacon, Low temperature kit.

CONTROLLER FEATURES

DISPLAY

8" full color touch screen display

PRINT HEADS CONTROL

1 TO 4 PRINT HEADS

CONNECTIVITY

1 USB 2.0, 1 Ethernet 10/100/1000 and Wi-Fi (optional)

SOFTWARE LABEL DESIGN

UBSDESIGNER AND UBSLABEL CS

 

Снимки:

InkJet принтер с UV Лампа

Видео клипове:

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg