< Назад

APL 3800 - ОТПЕЧАТВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТИ - КОДИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ

СИСТЕМИ ЗА ПЕЧАТ ЗА ПЕЧАТ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТИ

APL 3800

НОВА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ И НАНАСЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ЗА ПАЛЕТИ ЗА ДВЕ СТРАНИ. ОПРОСТЕН, МОЩЕН И РЕНТАБИЛЕН.

APL 3800 Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЗАВОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ОБЕМИ.

КОМПАКТНА И РАЗРАБОТЕНА, ЗА ДА БЪДЕ ЛЕСНО ИНТЕГРИРАНА КЪМ ВСЕКИ КРАЙ НА ЛИНИЯТА.

КОНТРОЛИРАН ОТ PLC, APL 3800 МОЖЕ ЛЕСНО ДА БЪДЕ СВЪРЗАН КЪМ РАЗЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЛИНИЯТА.

APL 3800 Е СЪВМЕСТИМ С ВСЯКАКЪВ ВИД ПЕЧАТ НА OEM НА ПАЗАРА.

APL 3800 Е ЛЕСЕН ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ПРЕДЛАГА ШИРОКА СВЪРЗАНОСТ С ВСЯКА IT ИЛИ АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЧРЕЗ UBS DESIGNER® И UBS LABMAN® SOFTWARE, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ КЪМ ИЛИ ОТ ВСЯКА ERP, MES, WMS ИЛИ DBMS.

APL 3800 ОТГОВАРЯ НА GS1 ГЛОБАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОДИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА БАРКОДОВЕ GS1-128 И ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ (AI), ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ GS1.

• КОНФИГУРИРУЕМ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 1 ИЛИ 2 ЕТИКЕТА ВЪРХУ ПАЛЕТА.

• КОМПАКТНА С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

• ПРИСПОСОБИМА КЪМ ВСЯКА КРАЙНА ЛИНИЯ

• ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ

• СВЪРЗВАНЕ С ERP, MES, WMS, СУБД И ДР.

• GS1-128 СИМВОЛОГИЯ, ОДОБРЕНА И ПРЕПОРЪЧАНА ОТ GS1 INTERNATIONAL ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАЛЕТИ.

• ПРОИЗВОДСТВЕНА СКОРОСТ ДО 200 ПАЛЕТА / ЧАС (ЗА ДВУСТРАННО ЕТИКЕТИРАНЕ).

• ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА СМЯНА НА НОСИТЕЛЯ

• СВЕТЛИННА И АКУСТИЧНА АЛАРМА.

• ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕТЕКТОР ЗА НИСКИ ЧЕСТОТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧАТ ДВИГАТЕЛ

ZEBRA, DATAMAX, SATO ...

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕЧАТ

ОТ 206 ДО 300 DPI

ЕЛЕМЕНТ РОЛ

МАКС. ДИАМЕТЪР: ДО 260 ММ / 10,25 "

RIBBON ROLL

МАКС. ДЪЛЖИНА: 600 М / 1.968 ФУТА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ДВИГАТЕЛЯ)

ИНТЕРФЕЙС

RS232, USB, ETHERNET, БЕЗЖИЧЕН (ПО ИЗБОР)

DISPLAY

СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ 3,5 "

ТЕЖЕСТ

137 КГ

РАЗМЕРИ

ШИРИНА: 700 ММ / 35.6 ИНЧА - ДЪЛБОЧИНА: 1120 ММ / 52.5 "

ВИСОЧИНА: 2050MM / 70.9 "

ЗАХРАНВАНЕ

110/220 VAC, 50/60 HZ

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

ОТ + 4 ° C / 39.2 F ДО 45 ° C / 113 F

ОТ + 4 ° / 39,2 F ДО 70 ° C / 158 F (ДОПЪЛНИТЕЛНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА)

ВЛАЖНОСТ

МЕЖДУ 20-85% БЕЗ КОНДЕНЗАЦИЯ

МОДЕЛИ

APL3800

1 ЕТИКЕТ - 10 ПАЛЕТА / МИН

APL3800

2 ЕТИКЕТА - 3 ПАЛЕТА / МИН

 

EN

PALLET PRINT & APPLY SYSTEMS

APL 3800

New Automatic Print & Apply labeling system for pallets for two sides. Simple, powerful and cost-effective.

APL 3800 is designed for medium and high volume production plants.

Compact and developed to be easily integrated to any end of line.

Controlled by a PLC, APL 3800 is can easily be connected to different equipments of the line.

APL 3800 is compatible with any OEM print engine in the market.

APL 3800 is easy to install and integrate and offering a wide connectivity range to any IT or automatization system, through UBS Designer® and UBS Labman® Software, that allow to manage and transmit data to or from any ERP, MES, WMS or DBMS.

APL 3800 meets GS1 global standards of codification and traceability to print and apply labels on pallets complying with GS1-128 barcodes and the application identifiers (AI) recommended by the GS1.

Configurable to apply 1 or 2 labels on pallet.

Compact with performance

Adaptable to any end-of–line

Optional barcode reader

Connectivity with ERP, MES, WMS, DBMS, etc.

GS1-128 symbology approved and recommended by GS1 international for pallet identification.

Production speed up to 200 pallets/ per hour (for 2 side labeling).

Easy access to change the media

Light and acoustic alarm.

Optional low media detector 

TECHNICAL FEATURES

PRINT ENGINE

ZEBRA, DATAMAX, SATO...

PRINTING RESOLUTION

From 206 up to 300 dpi

LABEL ROLL

Max. diameter.: up to 260 mm / 10.25”

RIBBON ROLL

Max. Length: 600 m / 1.968 ft (depending on print engine specifications)

INTERFACE

RS232, USB, Ethernet, Wireless (optional)

DISPLAY

Touchscreen display 3,5"

WEIGHT

137 kg 

DIMENSIONS

Width:700mm / 35.6” – Depth: 1120 mm / 52.5” 

Height: 2050mm / 70.9”

POWER SUPPLY

110 / 220 VAC, 50 / 60 Hz

WORKING TEMPERATURE

From +4°C / 39.2 F up to 45°C / 113 F

From +4° / 39.2 F up to 70 °C / 158 F (Optional Cooling System)

HUMIDITY

Between 20-85% non-condensing

MODELS

APL3800

1 label - 10 pallets/min

APL3800

2 labels - 3 pallets/min

 

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

 

Снимки:

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ И НАНАСЯНЕ НА ЕТИКЕТИ
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ И НАНАСЯНЕ НА ЕТИКЕТИ
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ И НАНАСЯНЕ НА ЕТИКЕТИ

Видео клипове:

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook