< Назад

APL 8000 - ОТПЕЧАТВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТИ - КОДИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ

СИСТЕМИ ЗА ПЕЧАТ ЗА ПЕЧАТ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТ

APL 8000

НОВА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ И НАНАСЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ЗА ПАЛЕТИ ЗА ДВЕ СТРАНИ. ОПРОСТЕН, МОЩЕН И РЕНТАБИЛЕН.

APL 8000 Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЗАВОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГОЛЕМИ ОБЕМИ И БЪРЗ СТОКООБМЕН.

МАСИВНА И РАЗРАБОТЕНА, ЗА ДА БЪДЕ ЛЕСНО ИНТЕГРИРАНА КЪМ ВСЕКИ КРАЙ НА ЛИНИЯТА.

APL 8000 SERIES

СИСТЕМИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ПАЛЕТИ ЗА 1, 2 ИЛИ 3 СТРАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ.APL 8000 SERIES ОТГОВАРЯ НА GS1 ГЛОБАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОДИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА БАРКОДОВЕ GS1-128 И ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ (AI), ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ GS1.

СЕРИЯТА APL 8000 Е ИДЕАЛНА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ НА 1,2 ИЛИ 3 СТРАНИ НА ПАЛЕТА ДОРИ ПРИ ВРАЖДЕБНА ИНДУСТРИАЛНА СРЕДА С ВИСОК ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ.

APL 8000 Е СЪВМЕСТИМ С ВСЕКИ ПЕЧАТ НА OEM НА ПАЗАРА.

КОНТРОЛИРАНИ ОТ PLC, СЕРИЯТА APL 8000 МОЖЕ ЛЕСНО ДА СЕ АДАПТИРА КЪМ ВСЯКА КРАЙНА ЛИНИЯ, ИЗПОЛЗВАЩА СИНХРОНИЗАЦИЯ И НАСОЧЕНИ АЛАРМЕНИ СИГНАЛИ.

СЕРИЯТА APL 8000 СЕ ИНСТАЛИРА И ИНТЕГРИРА И ПРЕДЛАГА ШИРОКА ГАМА ОТ ВРЪЗКИ КЪМ ВСЯКА ИНФОРМАЦИОННА ИЛИ АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЧРЕЗ UBS LABMAN® SOFTWARE, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ КЪМ ИЛИ ОТ ВСЯКА ERP, MES, WMS ИЛИ DBMS.

• КОНФИГУРИРУЕМ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 1, 2 ИЛИ 3 ЕТИКЕТА НА ПАЛЕТ

• PLC ИНТЕРФЕЙС ЗА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИКЕТА.

• 5,7 "HMI ДИСПЛЕЙ.

• ИНТЕЛИГЕНТЕН ТАМПОН.

O ДАТЧИК ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ.

O ДАТЧИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИКЕТИ.

O ИНТЕЛИГЕНТЕН ТАМПОН, ПРИСПОСОБИМ КЪМ ВСЯКА НЕРАВНА ПОВЪРХНОСТ.

• БАРКОД СКЕНЕР (ОПЦИЯ).

• СВЪРЗВАНЕ С ВСЯКА ERP, MES, WMS, DBMS И Т.Н.

• GS1-128 СИМВОЛОГИЯ, ОДОБРЕНА И ПРЕПОРЪЧАНА ОТ GS1 INTERNATIONAL ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАЛЕТИ.

• СКОРОСТ ДО 200 ПАЛЕТА / ЧАС ЗА ДВУСТРАННО ЕТИКЕТИРАНЕ.

• ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

• ВИСОКОСКОРОСТЕН ПРОЦЕСОР ЗА ДАННИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН РЕЖИМ И ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ.

• ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕТЕКТОР ЗА НИСКИ ЧЕСТОТИ

• СВЕТЛИНЕН И АКУСТИЧЕН АЛАРМЕН СИГНАЛ

• ЗАКРИТО СЪХРАНЕНИЕ НА НОСИТЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА.

• ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА СМЯНА НА НОСИТЕЛЯ

• ВИСОКОКОНФИГУРИРУЕМА СТОЙКА ЗА СТОЙКА.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧАТ ДВИГАТЕЛ

ZEBRA, DATAMAX, SATO ...

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕЧАТ

ОТ 206 ДО 300 DPI

ЕЛЕМЕНТ РОЛ

МАКС. ДИАМЕТЪР: ДО 260 ММ / 10,25 "

RIBBON ROLL

МАКС. ДЪЛЖИНА: 600 М / 1.968 ФУТА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ДВИГАТЕЛЯ)

ИНТЕРФЕЙС

RS232, USB, ETHERNET, БЕЗЖИЧЕН (ПО ИЗБОР)

DISPLAY

СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ 5,7 "

ТЕЖЕСТ

232 KG / 511 LBS

РАЗМЕРИ

ШИРИНА: 905 ММ / 35.6 ИНЧА - ДЪЛБОЧИНА: 1345 ММ / 52.5 "

ВИСОЧИНА: 1800ММ / 70.9 "

ЗАХРАНВАНЕ

110/220 VAC, 50/60 HZ

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

ОТ + 4 ° C / 39.2 F ДО 45 ° C / 113 F

ОТ + 4 ° / 39,2 F ДО 70 ° C / 158 F (ДОПЪЛНИТЕЛНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА)

ВЛАЖНОСТ

МЕЖДУ 20-85% БЕЗ КОНДЕНЗАЦИЯ

МОДЕЛИ

APL8100

1 ЕТИКЕТ - 10 ПАЛЕТА / МИН

APL8200

2 ЕТИКЕТА - 3 ПАЛЕТА / МИН

APL8300

3 ЕТИКЕТА - 2 ПАЛЕТА / МИН

 

EN

PALLET PRINT & APPLY SYSTEMS

APL 8000 SERIES

Pallet Print & Apply Systems for 1, 2 or 3 sides in real time.

APL 8000 Series meet GS1 global standards of codification and traceability to print and apply labels on pallets complying with GS1-128 barcodes and the application identifiers (AI) recommended by the GS1.

APL 8000 Series are ideal to apply labels on 1,2 or 3 sides of  the pallet even in hostile industrial environments with high production volume.

APL 8000 is compatible with any OEM print engine in the market.

Controlled by a PLC, APL 8000 Series can easily be adapted to any end-of-line using synchronization and guided alarm signals.

APL 8000 Series are easy to install and integrate and offering a wide connectivity range to any IT or automatization system, through UBS Labman® Software, that allow to manage and transmit data to or from any ERP, MES, WMS or DBMS.

Configurable to apply 1, 2 or 3 labels per pallet

PLC interface for an efficient control of label applying sequence.

5,7" HMI Display .

Smart Tamp Pad.

o Label sensor.

o Label application sensor.

o Smart tamp, adaptable to any uneven surface.

Barcode scanner (optional).

Connectivity to any ERP, MES, WMS, DBMS etc.

GS1-128 symbology approved and recommended by GS1 international for pallet identification.

Speed up to 200 pallets/hour for 2 side labelling.

High performance and reliability

High-speed data processor for standalone mode and great data storage capacity.

Optional low media detector

Light and acoustic alarm beacon

Covered media storage. Optional Cooling System.

Easy access to change the media

Height-configurable stand support.

TECHNICAL FEATURES

PRINT ENGINE

ZEBRA, DATAMAX, SATO...

PRINTING RESOLUTION

From 206 up to 300 dpi

LABEL ROLL

Max. diameter.: up to 260 mm / 10.25”

RIBBON ROLL

Max. Length: 600 m / 1.968 ft (depending on print engine specifications)

INTERFACE

RS232, USB, Ethernet, Wireless (optional)

DISPLAY

Touchscreen display 5,7"

WEIGHT

232 kg / 511 Lbs

DIMENSIONS

Width: 905 mm / 35.6” – Depth: 1345 mm / 52.5” 

Height: 1800mm / 70.9”

POWER SUPPLY

110 / 220 VAC, 50 / 60 Hz

WORKING TEMPERATURE

From +4°C / 39.2 F up to 45°C / 113 F

From +4° / 39.2 F up to 70 °C / 158 F (Optional Cooling System)

HUMIDITY

Between 20-85% non-condensing

MODELS

APL8100

1 label - 10 pallets/min

APL8200

2 labels - 3 pallets/min

APL8300

3 labels - 2 pallets/min

 

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

 

Снимки:

Видео клипове:

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook