< Назад

ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ

88 лв

тактилни етикети

 

LINK.png

натиснете линка за вход в онлайн магазина

ЯНЕВ ПРИНТ ПРОДАВА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ТАКТИЛНИ ЕТИКЕТИ:

ТАКТИЛНИТЕ /тактилни/ ИЛИ БРАЙЛОВИТЕ ЕТИКЕТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА !

Татилния етикет , произведен от ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД е изработен от ПП(полипропилен ПРОЗРАЧЕН) + сито ПЕЧАТ , с  дебелина на покритие съобразени с EN ISO стандарт 11683 (приет 1997 г.), отнасящ се за изискванията към тактилните знаци за опасност, въведен като БДС EN ISO 11683:2003 г. Ясно различим при допир след поставянето му съгласно изискванията за етикиране с тактилни етикети - р. България, наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.Чл. 9. (1) Опаковките на опасните химични вещества, които се пускат на пазара за масова употреба, трябва да отговарят на изискванията на чл. 8, както и на следните изисквания:

1. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, която съдържа опасни химични вещества и е етикетирана като "силно токсично", "токсично" или "корозивно", трябва да е снабдена с приспособления за затваряне, които я правят недостъпна за деца, и да има ясно маркиран тактилен знак за опасност;

2. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, която съдържа опасни химични вещества и е етикетирана като "вредно", "изключително запалимо" или "леснозапалимо", трябва да има ясно маркиран тактилен знак за опасност.

В сила от 31.08.2010 г. Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г. Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010 г. 

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8   
Телефон: 052 643828       
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

 

Yanev Print.png

Снимки:

тактилни етикети
тактилни етикети
http://www.kotlenkamak.bg/56.html
http://www.shop.etiket.bg/
http://kotlenkamak.bg/26.html

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8   
Телефон: 052 643828       
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg
web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook