Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от блога

Маркировка „℮“

facebook thumb

Маркировка „℮“

Върху опаковката на предварително опакованите продукти, продавани в страните от ЕС, трябва да се посочва номиналното количество (тегло или обем) на тяхното съдържание. Примери за предварително опаковани продукти са:

храни
напитки
козметични продукти
продукти за почистване
Маркировката „℮“, поставена до номиналното количество, показва съответствие с европейските закони. Можете да я добавяте върху опаковката на предварително опаковани продукти, които продавате индивидуално с един и същ обем (за течни продукти) или тегло (за други продукти), избрани предварително. Маркировката „℮“ може да се поставя върху опаковката на продукти, чието тегло или обем попада между следните стойности:

минимум 5 грама или 5 милилитра
максимум 10 килограма или 10 литра
Задължителна ли е тази маркировка?
Маркировката „℮“ не е задължителна. Поставянето ѝ върху опаковките на вашите продукти обаче ви дава възможност да ги продавате във всички страни от ЕС, без да трябва да проверявате дали сте спазили отделните национални изисквания. Маркировката „℮“ показва, че даден продукт е в съответствие с правилата на ЕС относно обозначаването на обема или теглото и относно методите за измерване, които трябва да използвате като продавач на предварително опаковани продукти.

Какви са изискванията?
За да се гарантира, че означеното количество е правилно, опаковките с маркировка „℮“ трябва да отговарят на следните изисквания:

средното количество продукт в опаковки от една и съща партида трябва да бъде равно или по-голямо от количеството, посочено върху опаковката
номиналното количество се отнася само за продукта. То не включва опаковката или материали, които се използват за защита на продукта или боравене с него (пример: пръчицата на близалка), за запазване на състоянието му (например: лед) или които служат и като помощ при използването му (пример: плато за сервиране).
само ограничена част от предварително опакованите продукти от една и съща партида могат да съдържат по-малко количество продукт от посоченото на опаковката. Това се нарича „допустима отрицателна грешка" и е определена в приложение 1 към съответния законодателен акт ЕС Отваряне като външна връзка
Предупреждение
Наличието на маркировка „℮“ НЕ означава, че количеството на даден продукт е изчислено. Това означава, че теглото и обемът са били измерени в съответствие с правилата на ЕС, като са използвани инструменти, които отговарят на изискванията на законодателството на ЕС.

Как се поставя маркировката?
Маркировката „℮“ се отпечатва върху опаковката до указанието за теглото или обема. Височината на шрифта трябва да е най-малко 3 mm. Маркировката „℮“ и обозначението на количеството трябва да се поставят по видим и незаличим начин върху опаковката. Количеството трябва да бъде означено с цифри, последвани от мерната единица (грамове, килограми, милилитри, сантилитри или литри) или от нейното съкращение (g, kg, ml, cl или l).

Проверки на качеството и инспекции
Като опаковчик трябва да се уверите, че опаковките, които пълните с даден продукт, отговарят на изискванията. За тази цел трябва да:

използвате официално признати измервателни инструменти и процедури за опаковане на продуктите
документирате извършените от вас проверки, с които се гарантира, че измерването е извършено правилно
Като вносител трябва да представите доказателство, че внасяните от вас предварително опаковани продукти отговарят на изискванията. За доказателство могат да се използват упоменатите по-горе документирани проверки.

Националните органи извършват инспекции, за да проверят дали вашите продукти с маркировка „℮“ отговарят на изискванията. Те могат да направят това в пункта за опаковане или на друго място от дистрибуторската верига.

За информация за специфичните изисквания в дадена държава от ЕС и за повече подробности относно инспекциите консултирайте се с националните органи .